Účetnictví a daňové poradenství

Daňové poradenství

Nabízíme služby daňového poradenství a služby daňové optimalizace.

Účetnictví a daňové poradenství

Zpracování veškerých daňových přiznání:

 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daň z nemovitosti
 • DPH
 • Silniční daň
 • Spotřební daň
 • Daň dědická
 • Daň darovací
 • Daň z převodu nemovitosti

Daňové poradenství a optimalizace

V rámci snahy o co nejvyšší možné zákonné daňové úspory svých klientů nabízíme služby daňového poradenství a služby daňové optimalizace. Neustálým sledováním nových legislativních procesů a soudní judikatury zajišťujeme jasné konkurenční výhody při zajišťování potřeb našich klientů v této oblasti. 

Snižujeme daňové zátěže realizujeme přes efektivní odpisy hmotného i nehmotného majetku, daňové úlevy, efektivní metodikou účtování minimalizujeme daně z příjmu a daně z příjmů našeho klienta.

V rámci daňové optimalizace a poradenství Vám nabízíme:

 • komplexní účetní a daňový servis
 • optimalizace daňové povinnosti v souladu s národním právem
 • program daňových úlev a slev na dani
 • zpracování daňového a účetního odpisového plánu
 • efektivní metodika vedení účetnictví
 • zpracování postupů účtování
 • kvalitní příprava podkladů k finančním kontrolám
 • zastupování při jednání s úřady

Věnujte se naplno vašemu podnikání

Zastoupíme Vás při jednání na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně.

Účetnictví a daňové poradenství