Vedení účetnictví v programu ABRA Flexi, daňové poradenství, daňová optimalizace a mzdy v programu ABRA Flexi - Brno.

Vedení účetnictví v programu ABRA Flexi

Účetnictví a daňové poradenství pro podnikatele, malé a střední firmy

Účetnictví a daňové poradenství

Daňová evidence a podvojné účetnictví

Mimo daňové poradenství nabízíme také vedení daňové evidence a účetnictví. Individuální přístup k zákazníkovi a časová flexibilita je pro nás samozřejmostí. V oblasti účetnictví a daňové evidence poskytujeme zejména následující služby:

 • vedení účetnictví – podvojné účetnictví pro obchodní i výrobní firmy
 • vedení daňové evidence
 • zpracování daňových přiznání (DPH včetně kontrolního hlášení, daň z příjmů, silniční daň, daň z nemovitosti, atd.)
 • nastavení účetní metodiky
 • zpracování účetních závěrek
 • inventarizace rozvahových účtů
 • účetní dohled a controling
 • ekonomické poradenství
 • řešení daňové problematiky pro osoby nepodnikající avšak povinné podat daňové přiznání
 • externí zajištění odkladu podání daňového přiznání do 30. 6.
 • externí zajištění auditu
 • zastupování před úřady
 • zpracování mezd pro malé organizace do 25 zaměstnanců
 • vyúčtování cestovních náhrad
 • vedení skladového hospodářství malého až středního rozsahu
 • podávání písemností prostřednictvím datové schránky
 • vyúčtování zálohové daně z mezd zaměstnanců
Účetnictví a daňové poradenství

Nabízíme služby daňového poradenství a služby daňové optimalizace.

Daňové poradenství a optimalizace

V rámci snahy o co nejvyšší možné zákonné daňové úspory svých klientů nabízíme služby daňového poradenství a služby daňové optimalizace. Neustálým sledováním nových legislativních procesů a soudní judikatury zajišťujeme jasné konkurenční výhody při zajišťování potřeb našich klientů v této oblasti. 

Snižujeme daňové zátěže realizujeme přes efektivní odpisy hmotného i nehmotného majetku, daňové úlevy, efektivní metodikou účtování minimalizujeme daně z příjmu a daně z příjmů našeho klienta.

Zpracování veškerých daňových přiznání:

 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daň z nemovitosti
 • DPH
 • Silniční daň
 • Spotřební daň
 • Daň dědická
 • Daň darovací
 • Daň z převodu nemovitosti

V rámci mezd a personalistiky nabízíme:

Kompletní vedení mzdové agendy od přihlášení zaměstnance, zaúčtování měsíčních mezd až po roční zúčtování. V rámci této služby vypracováváme návrhy pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

 • Kompletní zpracování mzdové agendy.
 • Výpočet daní, odvodů sociálního a zdravotního pojištění.
 • Vystavení výplatních pásek.
 • Vystavení podkladů pro bankovní převody na účty zaměstnanců a státní správy.
 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců, zajištění platných smluv a dohod dle Zákoníku práce ČR.
 • Vypracování evidenčních listů důchodového pojištění a jejich podání.
 • Roční zúčtování daně ze závislé činnosti.
 • Zpracování přiznání k dani ze závislé činnosti a srážkové dani.
 • Hlášení uvolnění či obsazení pracovních míst na příslušném úřadu práce.
 • Pracovně – právní poradenství.
 • Možnost nastavení spravedlivého mzdového a motivačního systému.
Vedení účetnictví v programu ABRA Flexi, daňové poradenství, daňová optimalizace a mzdy v programu ABRA Flexi - Brno.
FISA CZ s.r.o. - vedení účetnictví, daňové poradenství

ABRA Flexi běží na bezpečném cloudu

Účetnictví vedeme online prostřednictvím účetního programu ABRA Flexi, který umožňuje vzdálené připojení, takže máte okamžitý přehled o veškerém účtování a můžeme tak operativně řešit jakékoliv vzniklé účetní situace. V jiných programech spolupracujeme přes vzdálenou plochu.

V cloudu a s API
ABRA Flexi můžete používat v internetovém prohlížeči, nebo si ho stáhnout do počítače. Aplikace funguje na platformách Windows, macOS, i Linux. ABRA Flexi běží na bezpečném cloudu (nebo Vašem vlastním serveru), takže je kdykoli a odkudkoli k dispozici na počítači, telefonu i tabletu. Responzivní design zaručí, že se aplikace přizpůsobí velké obrazovce i malému displeji.

Nabízíme vedení účetnictví, daňové poradenství, daňová optimalizace, mzdy a elektronického účetnictví v Cloudu v programu ABRA Flexi - Brno.

Účetní online software - účtujte odkudkoliv

Nápady jsou základem úspěchu. S Flexi máte zázemí na jejich realizaci.

Preferujete moderní webové rozhraní, které nabízí okamžitý pohled na data a rychle přes něj založíte fakturu i přes mobil nebo tablet? Nebo dáte přednost standardnímu desktopovému rozhraní aplikace pro Windows, Linux a macOS s kompletní nabídkou modulů? Obě varianty pracují nad stejnými daty, do obou aplikací se přihlásíte i pod stejnými údaji. Hlavní rozdíl je tedy v rozsahu funkcí a způsobu používání.

Účetnictví pro menší firmy a živnostníky. Odkudkoliv, kdykoliv pro Windows, Linux a Mac. API pro snadné napojení externích aplikací.

Jednoduše, bezpečně, chytře.

Účetnictví a daňové poradenství

Vedení účetnictví

Účetní služby nabízíme prostřednictvím různých druhů spolupráce. Můžeme zpracovávat a archivovat všechny Vaše doklady. Další možností je vést účetnictví online prostřednictvím účetního programu ABRA Flexi, který umožňuje vzdálené připojení, takže máte okamžitý přehled o veškerém účtování a můžeme tak operativně řešit jakékoliv vzniklé účetní situace.

Účetnictví a daňové poradenství

Daňové poradenství

V rámci snahy o co nejvyšší možné zákonné daňové úspory svých klientů nabízíme služby daňového poradenství a služby daňové optimalizace. Neustálým sledováním nových legislativních procesů a soudní judikatury zajišťujeme jasné konkurenční výhody při zajišťování potřeb našich klientů v této oblasti.

Mzdy a personální agenda

Zajišťujeme kompletní vedení mzdové agendy od přihlášení zaměstnance, zaúčtování měsíčních mezd až po roční zúčtování. V rámci této služby vypracováváme návrhy pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

Nabízíme vedení účetnictví, daňové poradenství, daňová optimalizace, mzdy a elektronického účetnictví v Cloudu v programu ABRA Flexi - Brno.

Pracujeme v ABRA Flexi

Jste neustále v pohybu. Rádi řešíte věci rychle a jednoduše. Pracujete nejen v kanceláři, ale i doma nebo na cestách. Chcete aplikaci přesně do ruky, která se dá nastavit tak, že firemní agendu řeší z velké části sama a je možné ji s čímkoliv propojit.

Vedení účetnictví v programu ABRA Flexi, daňové poradenství, daňová optimalizace a mzdy v programu ABRA Flexi - Brno.

Účetnictví v Cloudu

Účetnictví vedeme online prostřednictvím účetního programu ABRA Flexi, který umožňuje vzdálené připojení, takže máte okamžitý přehled o veškerém účtování a můžeme tak operativně řešit jakékoliv vzniklé účetní situace.

Vedení účetnictví v programu ABRA Flexi, daňové poradenství, daňová optimalizace a mzdy v programu ABRA Flexi - Brno.

Vzdálená plocha

Pokud již máte svůj účetní program, jsme schopni vám poskytnout kompletní účetní servis v rámci vedení účetnictví, daňové evidence, mzdové agendy ve vašem programu a to přes sdílenou vzdálenou plochu.

Vedení účetnictví v programu ABRA Flexi, daňové poradenství, daňová optimalizace a mzdy v programu ABRA Flexi - Brno.

Pracujeme i v CLOUDU

Poskytujeme kompletní účetní servis v rámci účetnictví, podvojného účetnictví, daňové evidence a daňové poradenství, mzdové agendy v programu ABRA Flexi pro podnikatele, malé a střední firmy. Nabízíme zpracování daňových přiznání a elektronické odeslání na úřady. Pracujeme v účetním programu ABRA Flexi, kde je možnost elektronického účetnictví také v Cloudu. V jiných programech spolupracujeme přes vzdálenou plochu. Specializujeme se na E-shopy. Individuální přístup k zákazníkovi a časová flexibilita je pro nás samozřejmostí. Zkušenosti a praxe přes 20 let v oboru. Působíme zejména v lokalitách Brno a Jihomoravský kraj.

Nabízíme vedení účetnictví, daňové poradenství, daňová optimalizace, mzdy a elektronického účetnictví v Cloudu v programu ABRA Flexi - Brno.