Vedení účetnictví v programu ABRA Flexi, daňové poradenství, daňová optimalizace a mzdy v programu ABRA Flexi - Brno.

Mzdy a personální agenda

Kompletní zpracování mzdové agendy

Nabízené služby v rámci mezd a personalistiky:

 • Kompletní zpracování mzdové agendy.
 • Výpočet daní, odvodů sociálního a zdravotního pojištění.
 • Vystavení výplatních pásek.
 • Vystavení podkladů pro bankovní převody na účty zaměstnanců a státní správy.
 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců, zajištění platných smluv a dohod dle Zákoníku práce ČR.
 • Vypracování evidenčních listů důchodového pojištění a jejich podání.
 • Roční zúčtování daně ze závislé činnosti.
 • Zpracování přiznání k dani ze závislé činnosti a srážkové dani.
 • Hlášení uvolnění či obsazení pracovních míst na příslušném úřadu práce.
 • Pracovně – právní poradenství.
 • Možnost nastavení spravedlivého mzdového a motivačního systému.

Zpracování mezd a personální agenda

Zajišťujeme kompletní vedení mzdové agendy od přihlášení zaměstnance, zaúčtování měsíčních mezd až po roční zúčtování. V rámci této služby vypracováváme návrhy pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

Na základě Vámi předávaných podkladů zpracujeme v dohodnutém termínu mzdy, budeme vést veškeré povinné evidence a agendy. Budeme komunikovat s úřady v rámci běžného styku, zpracujeme a předáme veškerá přiznání s vyúčtováním na příslušné úřady. Samozřejmostí je také veškerý další servis zaměstnancům, jako je vystavování potvrzení o příjmech apod.

Proč převést mzdové účetnictví a administrativu s tím spojenou k nám?

Správné zpracování a vedení mezd je základním kamenem pro úspěšné fungování každého podniku. Pokud si v této oblasti nejste jistí, neváhejte využít našich služeb. Nabízíme dlouholeté zkušenosti v oblasti vedení a zpracování mzdové agendy. Všechny služby zajišťujeme s odborností a při dodržení všech zákonných podmínek. Personální agenda vám zase pomůže při optimalizaci mzdových nákladů.

 • Garantujeme odpovědnost za správnost výpočtu mezd.
 • Máte jistotu odborného a včasného zpracování.
 • Naprosté utajení mezd vně firmy.
 • Levnější zpracování – odpadnou výdaje za školení a nákup mzdového softwaru.

Odborný dohled nad vedením účetnictví

Pokud chcete své účetnictví vést úplně nebo částečně sami, budeme Vám nápomocni, kdykoli bude zapotřebí a pomůžeme Vám vyvarovat se chyb.

Účetnictví a daňové poradenství