Vedení účetnictví v programu ABRA Flexi, daňové poradenství, daňová optimalizace a mzdy v programu ABRA Flexi - Brno.

Kompletní vedení účetnictví

Mimo daňové poradenství nabízíme také vedení daňové evidence a účetnictví.

Účetnictví a daňové poradenství

Daňová evidence a podvojné účetnictví

Mimo daňové poradenství nabízíme také vedení daňové evidence a účetnictví. Individuální přístup k zákazníkovi a časová flexibilita je pro nás samozřejmostí. V oblasti účetnictví a daňové evidence poskytujeme zejména následující služby:

 • vedení účetnictví – podvojné účetnictví pro obchodní i výrobní firmy
 • vedení daňové evidence
 • zpracování daňových přiznání (DPH včetně kontrolního hlášení, daň z příjmů, silniční daň, daň z nemovitosti, atd.)
 • nastavení účetní metodiky
 • zpracování účetních závěrek
 • inventarizace rozvahových účtů
 • účetní dohled a controling
 • ekonomické poradenství
 • řešení daňové problematiky pro osoby nepodnikající avšak povinné podat daňové přiznání
 • externí zajištění odkladu podání daňového přiznání do 30. 6.
 • externí zajištění auditu
 • zastupování před úřady
 • zpracování mezd pro malé organizace do 25 zaměstnanců
 • vyúčtování cestovních náhrad
 • vedení skladového hospodářství malého až středního rozsahu
 • podávání písemností prostřednictvím datové schránky
 • vyúčtování zálohové daně z mezd zaměstnanců

Účetnictví na míru

Účetní služby nabízíme prostřednictvím různých druhů spolupráce. Můžeme zpracovávat a archivovat všechny Vaše doklady. Další možností je vést účetnictví online prostřednictvím účetního programu ABRA Flexi, který umožňuje vzdálené připojení, takže máte okamžitý přehled o veškerém účtování a můžeme tak operativně řešit jakékoliv vzniklé účetní situace. Všechny tyto způsoby lze také různě kombinovat.

Rekonstrukce a revize účetnictví

V situacích, kdy klient sám již nedokáže nalézt a opravit chyby a nesprávnosti, jsme připraveni zrekonstruovat celé účetnictví. 

Při zjišťování správnosti vedení účetnictví a základu daně také zjišťujeme použitou metodiku a způsoby zaúčtování jednotlivých operací. Cílem je odhalit nesprávnosti a provést jejich nápravu.

Pracujeme i v CLOUDU

ABRA Flexi můžete používat v internetovém prohlížeči, nebo si ho stáhnout do počítače. Aplikace funguje na platformách Windows, macOS, i Linux. ABRA Flexi běží na bezpečném cloudu

Nabízíme vedení účetnictví, daňové poradenství, daňová optimalizace, mzdy a elektronického účetnictví v Cloudu v programu ABRA Flexi - Brno.